Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις για συμβάσεις εξ' αποστάσεως όπως ορίζονται στο Ν. 2251/1994

1. Γενικοί όροι

1.1. Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας www.gournopanos.gr. Το www.gournopanos.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης και διακίνησης αγαθών (e-shop) μέσω του Διαδικτύου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΓΟΥΡΝΟΠΑΝΟΣ ΤΕΝΤΕΣ – ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ - BBQ". Η ατομική επιχείρηση μας εδρεύει στον               Άλιμο Αττικής στην διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος αριθ. 56, με ΑΦΜ 073559120 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, και διατηρεί υποκατάστημα και στο Κολωνάκι στην οδό Ηροδότου αριθ. 3. Η έδρα αλλά και το υποκατάστημα της εταιρίας μας λειτουργούν ως εκθεσιακοί χώροι. H έδρα της επιχείρησής μας λειτουργεί και ως σημείο παραλαβής των προϊόντων μας. Η παραλαβή των προϊόντων μας, γίνεται από την έδρα μας στην Λ. Ποσειδώνος αριθ. 56, πάντοτε  κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας του πελάτη με την επιχείρησή μας (τηλεφωνική ή μέσω e-mail). Η παρούσα ιστοσελίδα τηρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων και Οδηγιών της Ε.Ε. που έχουν ενσωματωθεί στην Εθνική μας Νομοθεσία και αφορούν τις συμβάσεις από απόσταση. Έχει δε καταχωρήσει την δραστηριότητα της αυτή  στο σχετικό Μητρώο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) που συνάπτουν «Συμβάσεις από απόσταση», σύμφωνα με το άρθρο 3ιγ του Ν. 2251/1994, με αριθμό μητρώου 85772602000.

1.2. Πριν την είσοδό σας στην παρούσα ιστοσελίδα και την πραγματοποίηση από πλευράς σας συναλλαγών (ήτοι αγοραπωλησιών προϊόντων), καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Περαιτέρω θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας. Η χρήση και η περιήγηση σας στην παρούσα ιστοσελίδα, συνεπάγεται από πλευράς σας την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με τους όρους αυτούς. Η επιχείρησή μας δηλώνει ότι δύναται να τροποποιεί μονομερώς τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις καθώς και τις προϋποθέσεις διενέργειας των συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, σεβόμενη πάντοτε απόλυτα τις διατάξεις των νόμων και τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας και γι αυτόν τον λόγο σας καλούμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι κατωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις (και οι ενδεχόμενες μελλοντικές τροποποιήσεις αυτών), αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο το οποίο  θα διέπει την μεταξύ μας σχέση ανά πάσα χρονική στιγμή, εφεξής και στο μέλλον. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το σύνολο ή με μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων παρακαλείσθε να μην εισέρχεσθε στην παρούσα ιστοσελίδα της επιχείρησής μας, καθώς και να μην πραγματοποιείτε οποιασδήποτε μορφής συναλλαγή σας μέσω αυτής. Οι όποιες τροποποιήσεις ή ανανεώσεις των παρόντων όρων, θ' αναρτώνται άμεσα από την επιχείρησή μας στην παρούσα ιστοσελίδα, ώστε να  σας δύνεται η δυνατότητα να λαμβάνεται με την είσοδό σας γνώση των τροποποιήσεων και των αλλαγών οι οποίες έχουν επέλθει. Η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες ήδη έχουν πραγματοποιηθεί και για τις οποίες έχει αποσταλεί από εμάς σχετικό επιβεβαιωτικό μήνυμα. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε, ότι εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους ήθελε τυχόν κριθεί στο μέλλον, άκυρος, ακυρώσιμος ή μη εκτελεστός, τούτο δεν επηρεάζει το κύρος και την εκτελεστότητα των υπολοίπων όρων και όλοι οι άλλοι όροι (πλην αυτού ή αυτών που κρίθηκαν άκυροι ή ακυρώσιμοι) θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ.

1.3. Στην παρούσα ιστοσελίδα έχει διαμορφωθεί ειδικό πεδίο μέσω του οποίου ο πελάτης μπορεί ν' αξιολογεί τα προϊόντα μας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για τις αξιολογήσεις αυτές, τις οποίες θα πραγματοποιήσει ο ενδιαφερόμενος πελάτης, φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σε σχέση με αυτές (αξιολογήσεις) και είναι υποχρεωμένος το περιεχόμενο αυτών να είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και να μην είναι παράνομο, ανήθικο και να μην προσβάλλει τα χρηστά ήθη. Η επιχείρησή μας ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά  με την αλήθεια  και την ορθότητα των αξιολογήσεων των χρηστών. Επίσης  ουδεμία ευθύνη φέρει για ενδεχόμενη ζημία ή βλάβη, προκύψει σε χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας του γεγονότος ότι έλαβε υπόψη του αξιολόγηση προϊόντος από χρήστη που βρίσκεται αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα.

1.4. Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες της για λόγους πληροφόρησης κι ενημέρωσης τους και μόνο, για τα πωλούμενα εμπορεύματα, την δυνατότητα σύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες των προμηθευτών μας. Δηλώνουμε έναντι παντός ότι το περιεχόμενο των ανωτέρω ιστοσελίδων, καθώς και οποιονδήποτε άλλων συνδέονται μέσω υπερσυνδέσμων με την παρούσα ιστοσελίδα, δεν σχετίζεται με την επιχείρηση μας και δεν ελέγχεται από εμάς. Συνεπώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου τους και γι αυτό τον λόγο ουδεμία ευθύνη φέρουμε για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους. Επίσης δεν δυνάμεθα ν' ελέγξουμε την τυχόν επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις ανωτέρω ιστοσελίδες και  δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη σε σχέση με αυτή. Όταν κάνετε χρήση των ανωτέρω ιστοσελίδων ισχύουν αντίστοιχα οι όροι και προϋποθέσεις της κάθε επιμέρους ιστοσελίδας τους οποίους καλείστε να διαβάζεται προσεχτικά.

2. Πληροφορίες για τα παρεχόμενα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες

2.1. Η επιχείρησή μας από το έτος ίδρυσης της (2003) και με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του καταναλωτή, αποτελεί επιχείρηση εμπορίας και πώλησης επίπλων βεράντας, κήπου και αξεσουάρ barbeque και επίσης κατασκευής και τοποθέτησης συστημάτων σκιάσεως καθώς και παροχής υπηρεσιών. Στα πλαίσια της δραστηριότητας μας αυτής, α) κατασκευάζουμε και τοποθετούμε σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες συστήματα σκίασης και β) εμπορευόμαστε και πωλούμε έπιπλα κήπου και βεράντας καθώς και αξεσουάρ barbeque. Ειδικότερα ως προς την δεύτερη κατηγορία διαθέτουμε προς το καταναλωτικό κοινό τραπέζια εξωτερικού χώρου (ξύλινα, μεταλλικά και αλουμινίου) καθώς και τραπεζάκια μικρά, ξύλινα, μεταλλικά ή αλουμινίου, ανάλογα με την επιλογή και την επιθυμία του εκάστοτε πελάτη μας. Επίσης πωλούμε καρέκλες (ξύλινες μεταλλικές και αλουμινίου) τις οποίες επενδύουμε και με ύφασμα εφόσον τούτο το επιθυμεί ο πελάτης, καναπέδες εξωτερικών χώρων καθώς και μαξιλάρια εξωτερικού χώρου τα οποία προσαρμόζονται σε καρέκλες ή/και σε καναπέδες. Το κατάστημά μας πωλεί ξαπλώστρες, ξύλινες μεταλλικές ή αλουμινίου, καθώς και ομπρέλες και διακοσμητικά αξεσουάρ εξωτερικού χώρου, δηλαδή αξεσουάρ κήπου και βεράντας. Αναφορικά με τ' αξεσουάρ barbeque πωλούμε συσκευές ψησίματος οι οποίες λειτουργούν είτε με υγραέριο, είτε με κάρβουνο, είτε και με ηλεκτρικό ρεύμα κι αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία συσκευών η κάθε μια. Επίσης το κατάστημά μας διαθέτει μεγάλη ποικιλία ειδών και αξεσουάρ  barbeque όπως λαβίδες και τσιμπίδες, σπάτουλες, καθαριστικά ψησταριών, ποδιές και καλύμματα ψησταριών, ηλεκτρικές σούβλες κλπ. Όλα τ' ανωτέρω προϊόντα τα διαθέτουμε σε εσάς στις καλύτερες τιμές και πάντοτε σε συνεργασία με τους καλύτερους εγχώριους και διεθνείς προμηθευτές των ειδών αυτών.

2.2. Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται από πλευράς μας προς ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και για τις ανάγκες της τυχόν συναφθείσης πώλησης με την επιχείρησή μας, τα εξής για τις συμβάσεις εξ' αποστάσεως, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν. 2251/1994 και ισχύουν σήμερα :

i. σύμβαση από απόσταση εννοείται: κάθε σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων από απόσταση ή παροχής υπηρεσιών, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας από απόσταση, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, η τηλεομοιοτυπία ή το διαδίκτυο, μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης.

ii. σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος εννοείται : κάθε σύμβαση μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή η οποία πληροί διαζευκτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) είτε συνάπτεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το εμπορικό κατάστημα του προμηθευτή,

β) είτε συνάπτεται κατόπιν προσφοράς από τον καταναλωτή,

γ) είτε συνάπτεται στο εμπορικό κατάστημα του προμηθευτή ή με χρήση οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας από απόσταση, αμέσως μετά από προσωπική και ατομική επαφή με τον καταναλωτή, σε χώρο όμως που δεν είναι το εμπορικό κατάστημα του προμηθευτή, με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή,

δ) είτε συνάπτεται στη διάρκεια εκδρομής που έχει οργανωθεί από τον προμηθευτή με σκοπό ή αποτέλεσμα τη διαφήμιση και πώληση αγαθών ή υπηρεσιών στον καταναλωτή.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2251/1994 εμπορικό κατάστημα είναι:

α) κάθε ακίνητος χώρος λιανικής πώλησης όπου ο προμηθευτής πραγματοποιεί τη δραστηριότητά του σε μόνιμη βάση,

β) κάθε κινητός χώρος λιανικής πώλησης όπου ο προμηθευτής πραγματοποιεί τη δραστηριότητά του σε συνήθη βάση.

iii) Επίσης ως καταναλωτής νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα, ενώ ως προμηθευτής νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο δύναται ν' ενεργεί, ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του. Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί την αποστολή τιμολογίου, για την αγορά προϊόντων, τότε λογίζεται ως «προμηθευτής», ενώ σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο και επιθυμεί την αποστολή απόδειξης τότε λογίζεται ως «καταναλωτής».

2.3. Η επιχείρηση μας επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα τα οποία διαθέτει προς πώληση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Επίσης η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί να ανανεώνει ή/και ν' αποσύρει οποιαδήποτε από τα προϊόντα αυτά, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας. Αυτό ισχύει και για τις τιμές των παρεχόμενων προϊόντων, καθώς και τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες πραγματοποιεί η επιχείρησή μας, τα οποία πάντοτε κατά την απόλυτη κρίση μας, μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη πάντοτε όμως πριν από τη σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας με τον ενδιαφερόμενο πελάτη. Τ' ανωτέρω ισχύουν και για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Περαιτέρω η περιγραφή των προϊόντων, των αναφερόμενων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που αυτά φέρουν, καθώς και του σκοπού για τον οποίον προορίζονται, δεν γίνεται για πρώτη φορά από την επιχείρησή μας. Αλλά αντιθέτως τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν γνωστοποιηθεί σε εμάς από τους κατασκευαστές των προϊόντων και επομένως δεν ευθυνόμαστε για την αλήθεια, ορθότητα ή την ακρίβεια αυτών, ούτε και για την καταλληλότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Για τον λόγο αυτό και η επιχείρηση μας δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του πελάτη για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) προήλθε σε αυτόν λόγω της χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις αναγραφόμενες σε αυτό ιδιότητές του. Για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα, η επιχείρησή μας δεσμεύεται τόσο σε ότι αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται, για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, υπό την επιφύλαξη όμως τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής μας ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας μας εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας. Για τον λόγο αυτό μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, η επιχείρησή μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η παρουσίαση των προϊόντων που διαθέτουμε προς πώληση να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη, γι αυτό και χρησιμοποιούμε φωτογραφίες μεγάλης ανάλυσης, οι οποίες συνοδεύονται με  αναλυτικές περιγραφές του κάθε προϊόντος.

2.4. Η επιχείρηση μας διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να αρνηθεί την ολοκλήρωση και την εκτέλεση οποιαδήποτε παραγγελίας (αγοραπωλησίας προϊόντος ή παροχής υπηρεσιών) σε οποιοδήποτε χρήστη, μέλος ή επισκέπτη της κατά την κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οποιοδήποτε χρήστης προβεί σε τυχόν παράνομη πράξη, ή σε παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων της παρούσας ιστοσελίδας ή  σε παραβίαση των όρων της συναφθείσας σύμβασης.

3. Περιορισμοί κατά την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας – Πνευματική ιδιοκτησία

3.1 Απαγορεύεται  η παρεμπόδιση καθ' οιονδήποτε τρόπο της λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η αντικατάσταση ή τροποποίηση του περιεχομένου της (φωτογραφίες, περιγραφές προϊόντων και υπηρεσιών), από άτομα τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα από εμάς προς τούτο. Επίσης απαγορεύεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μας η διάπραξη ή διευκόλυνση κάθε είδους αξιοποίνων πράξεων έναντι παντός, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια οποιουδήποτε έναντι παντός τρίτου, η οποία  μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της  παρούσας ιστοσελίδας και του e-shop. Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις απορρήτου και να απέχουν από οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο παράνομο ή άσεμνο. Σε αντίθετη περίπτωση θ' ευθύνονται έναντι παντός τρίτου για οποιαδήποτε βλάβη αυτού.

3.2. Περαιτέρω, απαγορεύεται η καταστροφή δεδομένων, η πρόσκληση δυσαρέσκειας σε άλλους χρήστες και επισκέπτες της παρούσας ιστοσελίδας, η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας, η προσπάθεια να επηρεαστεί είτε η επίδοση είτε η λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία ο χρήστης απόκτησε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές σας δηλώνουμε εκ των προτέρων ότι η επιχείρησή μας θα γνωστοποιήσει άμεσα κάθε παραβίαση από επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας στις αρμόδιες αρχές. Επίσης δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να γνωστοποιούμε στις αρμόδιες Αρχές τυχόν στοιχεία που θα μας ζητηθούν αρμοδίως, εφόσον τούτο γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των νόμων.

3.3. Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται από τους χρήστες με αποκλειστική τους ευθύνη. Για τον λόγο αυτό ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος για το περιεχόμενο το οποίο αναρτά, στο πλαίσιο τυχόν αξιολόγησής του. Η σύνδεσή με την παρούσα ιστοσελίδα γίνεται υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, με ηλεκτρονικά μέσα και παρόχους  τα οποία επιλέγουν οι ίδιοι οι χρήστες και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παρόχων αυτών καθώς και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων οι οποίες απαγορεύουν οποιαδήποτε παράνομη χρήση και πράξη.

Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή στην παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Οι χρήστες οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους είναι υποχρεωμένοι ν' απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια. Στην περίπτωση που πραγματοποιήσετε μια παραγγελία, ή ζητάτε την παροχή υπηρεσίας από εμάς, είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχεται τ' αληθή και ακριβή στοιχεία της ταυτότητάς σας. Επίσης στην περίπτωση που χρησιμοποιήσετε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας, υποχρεούστε να είσαστε ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε και να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του τιμήματος αγοράς των προϊόντων και των εξόδων μεταφοράς αυτών.

Σας δηλώνουμε ότι η σύνδεση στην ιστοσελίδα μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται με νόμιμο τρόπο και εφόσον εισέρχεσθε σε αυτή είστε υποχρεωμένοι να μην πραγματοποιείτε ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία στην εμπορική φήμη της επιχείρησης μας. Επιπλέον απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς  ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς, όταν τέτοια σχέση δεν υφίσταται. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται από οποιονδήποτε σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, ούτε μπορεί οποιοσδήποτε να δημιουργεί σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας ιστοσελίδας μας πλην της αρχικής σελίδας. Δηλώνουμε ρητά οτι επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος μας να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση οποιουδήποτε πελάτη ή τρίτου, ο οποίος προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειες.

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι η επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης μας μέσω της οποίας λειτουργεί το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανήκουν στην επιχείρηση  μας  και στους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα (βλ. Ν. 2121/1993, όπως κωδικοποιήθηκε με το Ν. 4481/2017).

4. Τρόποι και όροι παραγγελίας και πώλησης προϊόντων/υπηρεσιών

Η σύμβαση η οποία θα καταρτιστεί μεταξύ της επιχείρησής μας και των καταναλωτών θα είναι στην ελληνική γλώσσα, με βάση τις ειδικότερες κάθε φορά διακρίσεις αν πρόκειται για αγορά προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών.

4.1. Συμβάσεις που αφορούν την αγοραπωλησία προϊόντων :

Α. Η παρούσα ιστοσελίδα σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει, ανατρέχοντας στην αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων. Έχετε την δυνατότητα πατώντας πάνω στο αντίστοιχο προϊόν που σας ενδιαφέρει, να δείτε φωτογραφίες καθώς και την περιγραφή του προϊόντος, όπως αυτή γίνεται από τους αντίστοιχους κατασκευαστές και προμηθευτές μας. Περαιτέρω σας δίνεται η δυνατότητα επισκόπησης παρόμοιων προϊόντων με αυτά που επιλέξατε, προς διευκόλυνση σας, η επιλογή των οποίων γίνεται βάσει του κριτηρίου της ομοιότητας των προϊόντων αυτών. Εν συνεχεία μπορείτε ν' αγοράσετε τα προϊόντα τα οποία επιθυμείτε, προσθέτοντας το προϊόν ή τα προϊόντα, τα οποία έχετε επιλέξει, στο εικονίδιο “καλάθι αγορών”. Κατόπιν επιλέγετε τον τρόπο με το οποίον επιθυμείτε να σας παραδοθεί το προϊόν το οποίο αγοράσατε, από έναν από τους κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενους τρόπους παράδοσης των προϊόντων από την επιχείρησή μας. Για τον υπολογισμό του κόστους μεταφοράς των προϊόντων διατίθεται ειδική επιλογή στην παρούσα ιστοσελίδα, με την οποία μπορείτε να προβείτε σε υπολογισμό κόστους μεταφορικών με βάση τα στοιχεία τα οποία θα σας ζητηθούν να εισάγετε.

Στην περίπτωση που πραγματοποιείτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος για πρώτη φορά, οφείλετε να εγγραφείτε ως νέος πελάτης, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα σας ζητηθούν. Με την εγγραφή σας αυτή θ' αποκτήσετε λογαριασμό, και επομένως για όλες τις επόμενες συναλλαγές που θα πραγματοποιήσετε μέσω της ιστοσελίδας μας, αρκεί η σύνδεση σας με τα στοιχεία του ήδη υπάρχοντος λογαριασμού σας. Για την ολοκλήρωση της αγοράς πρέπει να προβείτε σε όλα τα στάδια τα οποία περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση των στοιχείων χρέωσης, στοιχείων αποστολής, επιλογή μεθόδου αποστολής, συμπλήρωση στοιχείων πληρωμής και ανασκόπηση παραγγελίας. Εν συνεχεία με την επιλογή «Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής», θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υποβάλετε πρόταση προς την επιχείρηση μας για την σύναψη σύμβασης αγοράς των προϊόντων που έχετε  ήδη επιλέξει. Σας δηλώνουμε και υπογραμμίζουμε ρητώς ότι η παρούσα ιστοσελίδα μας δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον αγοραστή, αλλά πρόσκληση μας προς υποβολή πρότασης αγοράς από τον τελευταίο.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι είναι απολύτως απαραίτητο, κατά τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη και την χρήση κωδικού πρόσβασης (τον οποίον εσείς διαμορφώνετε) να τηρείτε όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, ώστε ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείται για την είσοδο στον λογαριασμό που δημιουργήσατε να είναι ασφαλής, ενώ θα πρέπει να μην τον ανακοινώνετε σε τρίτους. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι ο κωδικός πρόσβασης σας διέρρευσε σε τρίτους, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την επιχείρηση μας, διότι υπάρχει ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένα άτομα από εσάς, τα οποία έχουν τυχόν πρόσβαση στον λογαριασμό σας, να πραγματοποιήσουν συναλλαγές μέσω αυτού (λογαριασμού σας). Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης μας, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ευθύνεστε πλήρως για όλες τις αγορές που θα πραγματοποιηθούν από το λογαριασμό σας με τη χρήση των στοιχείων σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή της παραγγελίας σας, θα λάβετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, το οποίο θα σας αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) την οποία μας έχετε δηλώσει. Εφόσον το προϊόν που παραγγείλατε είναι διαθέσιμο από την επιχείρησή μας, το μήνυμα το οποίο θα σας αποσταλεί, αποτελεί ουσιαστικά την αποδοχή από την επιχείρησή μας, της προηγηθείσας πρότασης σας για σύναψη σύμβασης που υποβάλλατε προς εμάς. Επομένως η σύμβαση μεταξύ του υποψήφιου αγοραστή και της επιχείρησης μας έχει συναφθεί μόνον εφόσον η επιχείρηση μας αποστείλει το μήνυμα, με το οποίο αποδέχεται την υποβολή της πρότασης του αγοραστή.

Β. Ειδικότερες περιπτώσεις αναφορικά με την διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Β.1. Στην περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο από την επιχείρησή μας, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ερχόμαστε άμεσα σε επικοινωνία με τον προμηθευτή του προϊόντος το οποίο δεν είναι διαθέσιμο και το παραγγέλνουμε από αυτόν, προκειμένου να προμηθεύσουμε τον αγοραστή με το προϊόν. Η αγορά του προϊόντος το οποίο δεν είναι διαθέσιμο, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας και του παρόντος e - shop αλλά θα πρέπει ο πελάτης να έρθει σε  ειδικότερη επικοινωνία με τους υπευθύνους της επιχείρηση μας, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail, προκειμένου να καθοριστεί ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο θα του προμηθεύσουμε το προϊόν το οποίο δεν είναι άμεσα διαθέσιμο από εμάς. Οι παραγγελίες σχετικά με προϊόντα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα, παραλαμβάνονται από εμάς, πάντοτε με την επιφύλαξη διενέργειας ελέγχου διαθεσιμότητας από τους κατασκευαστές, καθώς και ορθότητας της αναγραφόμενης τιμής του παραγγελθέντος προϊόντος και προσδιορισμού του χρόνου παράδοσης. Συνεπώς κατά το στάδιο υποβολής της παραγγελίας, για προϊόν το οποίο δεν είναι διαθέσιμο δεν  αποστέλλεται από την επιχείρησή μας το επιβεβαιωτικό μήνυμα μέσω e-mail, και η σύμβαση μεταξύ υποψήφιου αγοραστή και της επιχείρησης μας δεν έχει ακόμα συναφθεί, κατά τ' ανωτέρω αναλυτικά αναφερθέντα (βλ. Κεφ. 4.1.Α). Η σύμβαση θα συναφθεί εφόσον επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα του παραγγελθέντος προϊόντος από τους προμηθευτές μας και κατόπιν επικοινωνίας με τον υποψήφιο πελάτη, με τον οποίον θα συμφωνηθούν οι όροι της πώλησης. Εφόσον ο πελάτης ρητώς αποδεχθεί τους όρους αυτούς, τότε θα έχει πλέον συναφθεί η σύμβαση πώλησης.

Β.2. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο αλλά εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο εντός προθεσμίας δυο εβδομάδων, ήτοι δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Τότε στην περίπτωση αυτή, η αγορά του προϊόντος το οποίο δεν είναι διαθέσιμο, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του παρόντος  e - shop αλλά θα πρέπει ο πελάτης να έρθει σε  ειδικότερη επικοινωνία με τους υπευθύνους της επιχείρηση μας, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail, προκειμένου να καθοριστεί ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο θα του προμηθεύσουμε το προϊόν. Εφόσον το προϊόν δύναται να είναι διαθέσιμο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, η παραγγελία παραλαμβάνεται από την επιχείρηση μας με την επιφύλαξη όμως της διενέργειας ελέγχου της διαθεσιμότητας από τους κατασκευαστές και της ορθότητας της τιμής του παραγγελθέντος προϊόντος καθώς και του προσδιορισμού του ακριβούς χρόνου παράδοσης. Συνεπώς κατά το στάδιο υποβολής της παραγγελίας, για προϊόν το οποίο δεν είναι διαθέσιμο και εφόσον δεν έχει αποσταλεί από την επιχείρησή μας το επιβεβαιωτικό μήνυμα μέσω e-mail

Loading...