Δήλωση Συναίνεσης Χρήστη Για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Δηλώνω ότι παρέχω την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση μου για την διακράτηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πόλη, κατοικία, διεύθυνση, Τ.Τ. αριθμό τηλεφώνου, e-mail και τυχόν ΑΦΜ και ΔΟΥ, αριθμός χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών), τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην ιστοσελίδα www.gournopanos.gr, με σκοπό α) την εκπλήρωση της μεταξύ μας συμβάσεως και β) την τήρηση των επιταγών της υπ΄αριθ. 679/2016 ΚανΕΕ.
Loading...